Beroepsorganisaties en klachtenregeling

Ik ben lid van de NVRG; de beroepsvereniging voor systeemtherapie (NVRG). Op de site vindt u informatie over relatie en gezinstherapie. Daarnaast ben ik lid van het NVPA (www.nvpa.org) en van de koepel NAP (www.nap-psychotherapie.com). In deze koepel worden binnen het GGZ-veld therapeuten op basis van een Europees geldend psychotherapie-kwaliteitsprofiel geregistreerd, ook wel ECP genoemd. U kunt mijn Europese registratie vinden op de site van de EAP (European Asociation for Psychotherapy en op de site search ECP-Psychotherapists.


Tevens ben ik lid van het EFT netwerk Nederland. EFT is een vorm van relatietherapie, die in wetenschappelijk onderzoek goed scoort als het gaat om effecten en bruikbaarheid


Vanuit het NVPA ben ik tevens geregistreerd bij het RBCZ (tuchtrecht voor complementaire zorg) Licentienummer: 214034R.Klachtenregeling
Per 1 januari 2017 is de wet Wkkgz van kracht. Klachtrecht is nu ondergebracht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en daaraan gekoppelde geschillencommissie. Dus niet langer gekoppeld aan de beroepsverenigingen zoals het tot 1 januari was. Iedere zorgaanbieder in Nederland valt onder deze wet. Ik ben aangesloten bij P3NL. Via de link komt u bij het formulier terecht, dat nodig is bij een klachtenprocedure. In de praktijk is een folder over dit klachtrecht beschikbaar. Zie verder ook de site van P3NL.

Secretariaat Klachten- en geschillengregeling P3NL
Klachten-en geschillenregeling P3NL
Postbus 8003 – 3503 RA Utrecht
030-6868731
Stuur een e-mail

Bijlage: Klachtenformulier

praktijkruimte in Spier

Praktijk houd ik in Spier in het Eijkpunt, adres: Wijsterseweg 12 9417 TD Spier