Praktijk Gerard Kamps

Praktijk voor systeemtherapie,
Hulp bij relatieproblemen, coaching,
bemiddeling en supervisie in Midden Drenthe

Relatie- & Gezinstherapie

Relatietherapie en Gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psycho- therapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat u en uw partner of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. De problemen van een of meerdere betrokkenen staat in mijn therapie centraal. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en u kunt sneller uit de problemen komen met een therapie die daar aandacht voor heeft. Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen (partner of gezinsleden) in het systeem en vice versa. Relatie- en Gezinstherapie maakt van dit inzicht gebruik.

Supervisie & coaching

Bij supervisie en coaching werk ik veelal individueel gericht. Hierbij gaat het om vragen over bijvoorbeeld uw functioneren, of conflicten binnen uw beroep. Maar ook breder, hoe ordent en structureert u uw leven, zodat er prioriteiten gesteld kunnen worden.
Supervisie en coaching is maatwerk. U wordt begeleid op punten waar u tegen aanloopt. U hoeft niet te veranderen, het gaat om bewustwording van uw reacties op uw (werk) omgeving, zodat de blik op deze situatie verandert. Daardoor ontstaat de mogelijkheid om anders met de situatie om te gaan.

Coaching
Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. U leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coaching traject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van uw effectiviteit en is vaak gericht op werksituatie; bijvoorbeeld bij vastlopen in het werk of terugkeer na ziekte zoals een burn-out.

Praktijkruimte


Bemiddeling

Bij bemiddeling gaat het niet om het oplossen van het conflict, maar om u te ondersteunen bij het proces van onderhandelen. Partijen kunnen zo hun eigen oplossingen nastreven en zijn niet afhankelijk van het oordeel van een derde.

Bemiddeling wordt toegepast als emoties verstandige oplossingen blokkeren. Zo kan bijvoorbeeld bij een scheiding, in het belang van de kinderen, worden bemiddeld. Met name om na het beëindigen van de partnerrelatie als ouders goed te blijven samenwerken en zo voor de kinderen te blijven zorgen.

Dit geldt zowel bij een niet goed lopende omgangregeling als bij het doorspreken van de scheiding. Op alle terreinen waar sprake is van relationele conflicten binnen familieverband is mijn bemiddeling toepasbaar, bijvoorbeeld bij familiebedrijven.

Psychosociale therapie

Psychosociale hulpverlening of counseling is laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening. Uitgangspunt voor psychosociale hulpverlening is de overtuiging dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven binnen de context waarin hij of zij leeft. Veel psychosociale problematiek vindt haar oorsprong in het zich afgescheiden denken en voelen van het lichaam en/of van delen van de persoonlijkheid en/of van de ‘buitenwereld’.

Het probleem is vaak niet een gebrek aan vaardigheden. Deze zijn gemakkelijk te leren. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen. Psychosociale therapie kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd.

De psychosociaal therapeut helpt om problemen onder ogen te zien en er anders mee om te leren gaan. Dit door er samen over te praten, door inzicht te geven, door alternatieven aan te boren, door ondersteuning en aandacht voor u en de manier waarop u het probleem ervaart. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt.

Psychosociale hulpverlening kan bijvoorbeeld helpen bij:

• Familieproblemen
• Opvoedingsproblemen
• Overspannenheid
• Depressiviteit
• Misbruik/geweldervaringen
• Rouw en verliesverwerking
• Echtscheiding
• Problemen in nieuw samengestelde gezinnen
• Problematiek rond sterven
• Omgaan met ziekte
• Omgaan met stress
• Samenleven met een ziek gezinslid.

of problemen in de arbeidssfeer:

• Burned-out
• Communicatieproblemen
• (Team) conflicten
• Ontslag.

De NVPA is de beroepsvereniging van gespecialiseerd psychosociaal therapeuten.

Zie ook de site van de NVPA www.nvpa.org