Voor wie is
deze praktijk?
Relatietherapie &
Gezinstherapie
Supervisie &
coaching
Bemiddeling Psychosociale
hulpverlening
Werkwijze Tarieven &
vergoeding
Beroepsorganisaties
en klachtenregeling
Praktijk Gerard Kamps
Praktijk voor systeemtherapie,
Midden Drenthe
Hulp bij relatieproblemen, coaching,
bemiddeling en supervisie
Praktijk Gerard Kamps
Kromme 9
9431 HL Westerbork
+31 6 46566992 praktijkgerardkamps@ziggo.nl

Praktijkadres:
Het Eijkpunt
Wijsterseweg 12
9417 TD Spier


Privacy
De tekst volgt.....

Relatietherapie en Gezinstherapie zijn twee specifieke vormen van psychotherapie. Kenmerkend voor deze vormen van therapie is dat u en uw partner of gezinsleden meestal samen in therapie zijn.

De problemen van een of meerdere betrokkenen staat in mijn therapie centraal. Relaties, gezin en verdere omgeving vormen een systeem en u kunt sneller uit de problemen komen met een therapie die daar aandacht voor heeft. Klachten van de één worden beïnvloed door de anderen (partner of gezinsleden) in het systeem en vice versa. Relatie- en Gezinstherapie maakt van dit inzicht gebruik.
Beroepsorganisaties en klachtenregeling
Ik ben lid van de NVRG; de beroepsvereniging voor systeemtherapie (NVRG). Op de site vindt u informatie over relatie en gezinstherapie. Daarnaast ben ik lid van het NVPA (www.nvpa.org) en van de koepel NAP (www.nap-psychotherapie.com). In deze koepel worden binnen het GGZ-veld therapeuten op basis van een Europees geldend psychotherapie-kwaliteitsprofiel geregistreerd, ook wel ECP genoemd. U kunt mijn Europese registratie vinden op de site van de EAP (European Asociation for Psychotherapy en op de site search ECP-Psychotherapists.

Tevens ben ik lid van het EFT netwerk Nederland. EFT is een vorm van relatietherapie, die in wetenschappelijk onderzoek goed scoort als het gaat om effecten en bruikbaarheid

Vanuit het NVPA ben ik tevens geregistreerd bij het RBCZ (tuchtrecht voor complementaire zorg) Licentienummer: 214034R.

Klachtenregeling
Per 1 januari 2017 is de wet Wkkgz van kracht. Klachtrecht is nu ondergebracht bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris en daaraan gekoppelde geschillencommissie. Dus niet langer gekoppeld aan de beroepsverenigingen zoals het tot 1 januari was. Iedere zorgaanbieder in Nederland valt onder deze wet. Ik ben aangesloten bij P3NL. Via de link komt u bij het formulier terecht, dat nodig is bij een klachtenprocedure. In de praktijk is een folder over dit klachtrecht beschikbaar. Zie verder ook de site van P3NL.

Secretariaat Klachten- en geschillengregeling P3NL
Klachten-en geschillenregeling P3NL
Postbus 8003 – 3503 RA Utrecht
030-6868731
Stuur een e-mail

Bijlage: Klachtenformulier