Voor wie is
deze praktijk?
Relatietherapie &
Gezinstherapie
Supervisie &
coaching
Bemiddeling Psychosociale
hulpverlening
Werkwijze Tarieven &
vergoeding
Beroepsorganisaties
en klachtenregeling
Praktijk Gerard Kamps
Praktijk voor systeemtherapie,
Midden Drenthe
Hulp bij relatieproblemen, coaching,
bemiddeling en supervisie
Praktijk Gerard Kamps
Kromme 9
9431 HL Westerbork
+31 6 46566992 praktijkgerardkamps@ziggo.nl

Praktijkadres:
Het Eijkpunt
Wijsterseweg 12
9417 TD Spier


Privacy
Psychosociale hulpverlening
Psychosociale hulpverlening of counseling is laagdrempelige, praktische psychologische hulpverlening. Uitgangspunt voor psychosociale hulpverlening is de overtuiging dat ieder mens zijn eigen leven vorm kan geven binnen de context waarin hij of zij leeft. Veel psychosociale problematiek vindt haar oorsprong in het zich afgescheiden denken en voelen van het lichaam en/of van delen van de persoonlijkheid en/of van de ‘buitenwereld’.

Het probleem is vaak niet een gebrek aan vaardigheden. Deze zijn gemakkelijk te leren. Vaak gaat het om vasthouden aan oude gewoontes en overtuigingen, gedrag en communicatiepatronen. Psychosociale therapie kenmerkt zich door een werkwijze die gebaseerd is op een professionele ervaringsgerichte aanpak, waarbij zingeving een centrale betekenis heeft. Lichaam en geest worden als één samenhangend geheel gezien en benaderd.

De psychosociaal therapeut helpt om problemen onder ogen te zien en er anders mee om te leren gaan. Dit door er samen over te praten, door inzicht te geven, door alternatieven aan te boren, door ondersteuning en aandacht voor u en de manier waarop u het probleem ervaart. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen capaciteiten, creativiteit en vindingrijkheid van de cliënt.

Psychosociale hulpverlening kan bijvoorbeeld helpen bij:

• Familieproblemen
• Opvoedingsproblemen
• Overspannenheid
• Depressiviteit
• Misbruik/geweldervaringen
• Rouw en verliesverwerking
• Echtscheiding
• Problemen in nieuw samengestelde gezinnen
• Problematiek rond sterven
• Omgaan met ziekte
• Omgaan met stress
• Samenleven met een ziek gezinslid.

of problemen in de arbeidssfeer:

• Burned-out
• Communicatieproblemen
• (Team) conflicten
• Ontslag.

De NVPA is de beroepsvereniging van gespecialiseerd psychosociaal therapeuten.

Zie ook de site van de NVPA www.nvpa.org